nimble_asset_Tusa-logo

Obec Tusa

Obec Tusa je umístěna 613 metrů nad mořem, společně s vesnicemi Castel di Tusa a Milianni se nachází na Tyrhénském pobřeží. Obec se nachází asi 90 km východně od Palerma a asi 150 km západně od Messiny, má 3 504 obyvatel, rozlohu 4 094 hektarů a hustotu osídlení 86 obyvatel na kilometr čtvereční.
 
Vznikla na kopcovité oblasti podél pobřeží a je 614 metrů nad mořem. Tusa, bohatá na zemědělské produkty, produkuje citrusové plody, cereálie, kaštany, olivy, hrozny, mandle, jahody a mlékárenské výrobky. Chovnými plemeny jsou skot, prasata a ovce. Typickými řemeslnými výrobky jsou výšivky, koberce, krajky.

Předpokládá se, že obec byla založena mezi VIII. A IX. stoletím uprchlíky z Halaesy a že byla zničen zemětřesením v roce 856. Byla vlastnictvím rodiny Ventimiglia, Torre a Branciforte.

Nejzajímavějšími památkami jsou katedrální kostel s krásnými uměleckými díly, mezi nimi mramorový triptych z roku 1525 a dvě sochy zhotovené ScipionouLiVolsim z Tusy; kostel sv. Petra, který disponuje plátnem vyrobeným AlonzoRodriguezem (1578-1648); kostel sv. Leonarda s klášterem mnichů kapucínů.

Cestovní ruch byl v obci Tusa vždy velmi důležitým hospodářským, sociálním a kulturním prvkem. Příliv turistů se v posledních letech zvýšil. Díky přijetí perspektivy zaměřené na různé druhy postižení, obec rozšířila dostupné služby v oblasti přístupného turistického ruchu. Jedná se například o poskytování informací dostupných v angličtině i v Braillově písmu. Současně mohou existovat fyzické bariéry, které činí restauraci nepřístupnou pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Obec Tusa získala již třetí rok po sobě dvě ocenění „Modrá vlajka“ (Bandiera Blue). Toto ocenění získala v letech 2016 a 2017, což prokazuje vysokou úroveň environmentálních a kvalitativních standardů.

New Horizons

NEW HORIZONS je nezisková organizace založená v roce 2016, zaměřená na podporu sociálního rozvoje a ochranu kulturního dědictví místního území. Cílem organizace je přemostění poněkud izolované místní komunity k vnějšímu, dynamickému světu, čehož hodlá dosáhnout pomocí vzdělávání, školení, poskytováním informací a mezinárodní spoluprací.
Cílem zakládajících členů je v podstatě budovat „nové obzory“ ovlivňující bezprostřední budoucnosti místních a především mladých lidí.
Organizace New Horizons sídlí v obci Tusa, tj. v malém starověkém městě s přibližně 3 000 obyvateli v provincii Messina (Itálie). New Horizon se ujímá iniciativy, aby znovuobjevila, revitalizovala a oživila fungování města potýkajícího se s vylidňováním, nezaměstnaností mladých lidí a nedostatkem socio-kulturní služeb pro místní obyvatele.
Mezi naše hlavní činnosti patří:

  • Návrh a implementace projektů v národním i mezinárodním měřítku,
  • Výzkum a sběr dat,
  • Vzdělávání, odborná příprava a nasměrování pracovní kariéry,
  • Propagace umění a kultury na místním území
  • Mezinárodní spolupráce.
nimble_asset_ECTE-logo

ECTE

ECTE je vzdělávací institut certifikovaný řeckým ministerstvem školství (EOPPEP) v poskytování celoživotního vzdělávání, jehož cílem je podpořit zaměstnatelnost získáváním nových nebo aktualizováním odborných dovedností dospělých. Činnosti na podporu mládeže k zaměstnání zahrnují hlavní část služeb ECTE a zahrnují – kromě školení, poradenství, inovativních integrovaných intervencí – mezinárodní mobilitu za prací nebo praxí.

Vzdělávací aktivity ECTE vyvíjejí a implementují programy, které přizpůsobují pracovní sílu změnám v technologickém, sociálně-ekonomickém a fyzickém prostředí, podporují regionální rozvoj, zlepšují stávající a podporují získávání nových kvalifikací a výměnu zkušenosti a know-how na národní i mezinárodní úrovni.

Hlavními oblastmi činnosti jsou plánování a zpracování projektů rozvoje lidských zdrojů, které integrují inovace a evropský rozměr, jsou založeny na dynamických partnerstvích a usilují o součinnost a kvalitu výsledků. Hlavní odvětví činnosti jsou:

  • Implementace vzdělávacích programů.
  • Realizace výzkumů a studií (analýza vzdělávacích potřeb, průzkumy trhu) související s potřebami trhu práce
  • Plánování a rozvoj mezinárodních evropských projektů souvisejících s místním rozvojem, zaměstnaností a sociální soudržností.
nimble_asset_Universitat-Jaume-logo

Foundation Universitat Jaume I Empresa (FUE-UJI)

Nadace Universitat Jaume I Empresa (FUE-UJI) ve městě Castellón v regionu Valencie (Španělsko) je tvořena 17 zaměstnanci. Byla založena v roce 1993 s cílem spolupracovat s univerzitou při vývoji a vytváření aktivit vedoucích ke vzdělávání, získávání výsledků ve výzkumných projektech, vytváření postgraduálních pracovních příležitostí a zlepšování potenciálu společností v Castellónu v hospodářském a sociálním sektoru. V současné době tuto instituci tvoří 28 správců. Správní rada je tvořena zástupci významných společností a institucí z provincie Castellón.

EuroFUE-UJI  je evropský a mezinárodní projektový úřad FUE-UJI, jehož posláním je získat finanční prostředky na vývoj inovativních projektů a realizovat je mimo jiné i za spolupráce s výzkumnými skupinami UJI, komerčními společnostmi a sdruženími. Evropská kancelář byla několikrát vedoucím projektů a partnerem v evropských konsorciích, ve kterých navrhla komunikační protokoly zaměřené na vytvoření strategie dialogu se zúčastněnými stranami prostřednictvím aktivních informací; akce zaměřené na dialog a účast s cílem splnit očekávání zúčastněných stran a stanovit závazky, které projektům umožní kontinuitu.

nimble_asset_Handy-Club-logo

Handy Club Ostrava

Handy Club Ostrava je regionální nezisková organizace, která byla založena s cílem setkávání tělesně postižených osob, jejich přátel a další veřejnosti zajímající se o téma sociální integrace zdravotně postižených do společnosti. Chceme posílit situaci, kdy jsou lidé se zdravotním postižením chápáni jako běžná součást společnosti, nejen jako její nutná a nepříjemná část. Za tímto účelem řešíme různá témata, jak zlepšit postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti.

Prvním a nejdůležitějším tématem je snížení fyzických bariér, které udržují běžnou společnost a osoby se zdravotním postižením na dvou různých pozicích. Věříme, že pouze aktivní jednání má nějaký smysl. Proto podporujeme různé druhy činností, kde se zdraví a zdravotně postižení lidé mohou setkávat a něco společně vytvářet nebo vykonávat – například v oblasti sportu, osobního rozvoje a společenských aktivit. Zabýváme se také výzkumnými, analytickými a vzdělávacími oblastmi, které nám pomáhají šířit informace o situaci zdravotně postižených (jejich bariéry, problémy, pracovní integrace, sociální integrace).

Veškerá tato snaha by měla přinést pochopení, objasnění a porozumění do všech našich životů.

nimble_asset_logos_Rogepa-logo

Rogepa

Rogepa je rumunsko-německá společnost zaměřená na vzdělávání dospělých. Poskytuje autorizované školení v různých oblastech: školení školitelů, cizích jazyků, ICT, CNC, studijní osnovy, podnikání, projektový management, obchod, e-learning, webdesign, cestovní ruch a stravování, kadeřnictví, stavebnictví, zpracování dřeva, obchodní management, management kvality, klíčové kompetence.

V letech 2016 až 2017 jsme měli 460 stážistů.

Společně s našimi spolupracovníky disponujeme odbornými znalostmi v oblasti organizace národních a mezinárodních akcí, vývoje učebních osnov a učebních pomůcek a řízení evropských projektů.

Pomáháme také malým a středním podnikům při vývoji a modernizaci vzdělávacích procesů.

Prostřednictvím oddělení grafického designu již řadu let poskytujeme služby Web Design, Graphic Design a Web Development.

Udržujeme dobré pracovní vztahy s dalšími národními vzdělávacími instituty, radnicemi našeho regionu, místními radami a několika profesními sdruženími.