nimble_asset_RESTAT-ME-Fetured

Konference k šíření výsledků projektu ve Španělsku

Konference k šíření výsledků projektu se konala ve španělském Castellónu de la Plana na univerzitě Jaume I. Ve dnech 29. listopadu a 2. prosince organizace Fundación Jaume I – Empresa (FUE-UJI) zorganizovala 3 eventy, kterých se zúčastnilo celkem 49 osob. Účastníky byli studenti posledního ročníku bakalářského oboru cestovní ruch. Zaměstnanci FUE-UJI odprezentovali, o čem projekt je a jakých výsledků bylo v rámci projektu dosaženo. Druhá část eventu byla věnovaná vysvětlení toho, jak funguje platforma projektu a co se na ní nachází. Nakonec se studenti na tuto platformu zaregistrovali a prozkoumali její obsah. Účastníci navíc dostali dáreček propagující projekt.

nimble_asset_RESTAT-ME-ES-10

Šíření výsledků projektu

Konference k šíření výsledků projektu v Itálii

První konference k šíření výsledků projektu RESTAT, což je 30měsíční projekt financovaný programem EU Erasmus+, který je zaměřený na inovace v oblasti odborného vzdělávání a školení, se konala v italské Tuse na univerzitě Locali di Via Collegio. 10. března 2021 New Horizons spolu s obcí Tusa zorganizovali první konferenci k šíření výsledků projektu. Cílem této události bylo představit 25 manažerům a osobám podnikajícím v cestovním ruchu v daném teritoriu první 2 intelektuální výstupy, které byly v rámci RESTAT vytvořeny. Bylo skvělé zažít velmi dobré přijetí místními stakeholdery, a to navzdory tomu, že sektor cestovního ruchu zažívá velmi těžké období kvůli celoroční pandemii!

nimble_asset_RESTAT-ME-IT1-1

Konference k šíření výsledků projektu v Řecku

Konference k šíření výsledků projektu RESTAT se konala na nádvoří European Centre in Training for Employment (ECTE) (které se nachází na řecké Krétě ve městě Rethymno, ulice Papanastasiou 3) 30. září 2021 v 19:00, a to s ohledem na všechna COVID-19 opatření. Konference trvala 2,5 hodin (19:00-21:30) a měla 29 účastníků (+ zaměstnanci ECTE). Účastníkům byly rozdány propagační brožurky týkající se projektu (v řečtině). Účastníky byli zejména pracovníci hotelů (manažeři, zaměstnanci) a studenti cestovního ruchu.

Poté, co ECTE odprezentovali doposud vytvořené materiály a nadcházející funkcionality platformy projektu (IO1-IO4), 2 z účastníků, kteří byli zaregistrování do výcvikového kurzu, se podělili o svůj pohled a své zkušenosti s výcvikem, platformou a vzdělávacími materiály. Zlatým hřebem konference byla prezentace profesora psychologie z Krétské Univerzity, která byla věnována tématu inkluzivního cestovního ruchu: „Psychologie v cestovním ruchu v praxi: Případ rozvoje inkluzivního cestovního ruchu“.

nimble_asset_RESTAT-ME-EL-1

Konference k šíření výsledků projektu v Rumunsku

Konference k šíření výsledků projektu se konala 12. listopadu 2021 v HOTEL Turist Suior v Maramureš, a to v čase 16:00–20:00. Zúčastnilo se jí 26 osob, přičemž všichni byli zaměstnanci cestovních agentur, restaurací nebo hotelů, kteří se zajímají o přínosy a význam zavedení konceptu přístupného cestovního ruchu na jejich pracovišti.

Konference začala popisem projektu RESTAT; také byly popsány úkoly a cíle projektu a dosavadní výstupy. V úvodní řeči byl také krátce popsán koncept přístupného cestovního ruchu a význam jeho implementace na vysoce navštěvovaných místech – hotely, restaurace, turistické destinace. Účastníci si prohlédli online platformu projektu RESTAT, případně nahlásili chyby, kterých si všimli, a nakonec byli všichni podarováni taštičkou s propagačními materiály k projektu.

nimble_asset_RESTAT-ME-RO-5

Konference na téma přístupného cestovního ruchu v České republice

Závěrečná konference k šíření výsledků projektu RESTAT se konala v prostorách restaurace Grillfood, s.r.o., na Chodské ulici 772, v Rožnově pod Radhoštěm dne 21.11.2021 od 16:00 do 21:00 hodin. Vzhledem k přísným vládním nařízením týkajících se Covidu-19, byli všichni účastníci před vstupem na konferenci otestováni. Kromě zástupců Handy Clubu Ostrava se konference zúčastnilo 25 osob.

Účastníci zastupovali především restaurace a hotelový personál, dále také studenty z oboru cestovního ruchu. V úvodu byla účastníkům přiblížena problematika přístupného cestovního ruchu, jeho významu a možných pozitivních dopadů. Poté byl prezentován projekt a jeho jednotlivé výstupy (IO1 – IO4). Součástí prezentace bylo i sdílení zkušeností a diskuze k tématům, která byla zrovna prezentována. Všem účastníkům bylo nabídnuto občerstvení a předány propagační materiály projektu.

nimble_asset_Multiplier-local-event-4

Druhá konference k šíření výsledků projektu v Itálii

Druhá konference k šíření výsledků projektu se konala 17. února 2022 od 16:00 v italském Castel di Tusa v konferenčním sále hotelu Tus’Hotel, a to s ohledem na všechna COVID-19 opatření. Konference trvala přibližně 4 hodiny a zúčastnilo se jí přes 60 osob (+ zastupitelé obce a zaměstnanci New Horizons – viz dále). Této události se také zúčastnili pracovníci New Horizons, obecní zastupitelé, a to včetně starosty a místostarosty, 2 odborníci na místní rozvoj a cestovní ruch a ředitel Archeologického parku Alaesa. Konference byla navíc vysílána živě a hodně lidí, včetně profesorů z partnerských univerzit obce, se zúčastnilo online.

Na začátku zazněla řeč o přístupném cestovním ruchu, jeho významu a možných dopadech, poté jsme představili celý projekt, přičemž jsme se soustředili zejména na jeho realizované Intelektuální výstupy (IO1-IO4). Účastníky byli převážně zaměstnanci hotelů, studenti cestovního ruchu, podnikatelé a další zainteresované osoby. Na konci bylo všem účastníkům nabídnuto občerstvení.

nimble_asset_Rollup-Banner-RESTAT