Meeting v Ostravě

Meeting v Ostravě

Pátý projektový meeting v Ostravě byl posledním setkáním partnerů v celém průběhu projektu.
Datum konání bylo stanoveno na 4. února 2022. Účastnit se mělo 14 osob, přičemž všichni účastníci byli zástupci v projektu spolupracujících organizací. Španělští partneři z FUE-UJI a IT specialista z rumunské partnerské organizace Rogepa nakonec bohužel nemohli přijet, takže bylo narychlo zajištěno on-line připojení, aby se i tito členové mezinárodního pracovního týmu RESTAT mohli zapojit.

Nezisková organizace Handy Club Ostrava hostila celkem 3 účastníky z obce Tusa (Itálie), 2 účastníky ze sdružení New Horizon (Itálie), 2 účastníky z ECTE (Řecko) a 3 účastníky z Rogepy (Rumunsko).

Pracovní část setkání se konala v coworkingovém centru Impact Hub, které poskytlo slušný komfort pro kombinaci klasické a on-line diskuse a plánování. Vzhledem k tomu, že projekt se blíží ke svému závěru, byla velká část diskuze věnována poslednímu z výstupů projektu – IO4 – Zvýšení zaměstnatelnosti a pracovní mobility profesionálů v cestovním ruchu – Nástroj kariérového poradenství. Partnerství projednalo detaily, stanovilo termíny a plán pro pilotní testování a následné externí hodnocení. Dalšími důležitými tématy, které byly projednány, dohodnuty a naplánovány, byly publicita projektu a způsob dosažení všech původně plánovaných indikátorů.

Během odpoledního programu účastníci navštívili „Dolní oblast Vítkovic“, která se je uvedena na seznamu UNESCO a je zajímavou ukázkou adaptace staré ocelárny na přístupné vzdělávací a turistické centrum. Další zastávkou na programu meetingu byla návštěva klubovny Handy Clubu Ostrava, kde se účastníci setkali s některými zdravotně postiženými členy klubu. Zde je také přivítal předseda Handy Clubu Ostrava pan Zdeněk Jedlička. Jako další příklad částečně přístupné, celoroční turistické struktury byl vybrán „areál Skalka“, který byl původně vybudován jako malé lyžařské středisko, které se ale postupně vyvinulo ve velký komplex pro různé volnočasové aktivity zaměřené především na děti.

Z celkového hlediska lze konstatovat, že meeting byl úspěšný a dosáhl svých cílů. Doufáme, že účastníkům se program meetingu líbil. A dále také doufáme, že projekt úspěšně dospěje ke svému konci a jeho výstupy výrazně podpoří rozvoj přístupného cestovního ruchu.

nimble_asset_RESTAT-Ostrava-01
nimble_asset_RESTAT-Ostrava-10
nimble_asset_RESTAT-Ostrava-07
nimble_asset_RESTAT-Ostrava-06
nimble_asset_RESTAT-Ostrava-05-scaled
nimble_asset_RESTAT-Ostrava-04
nimble_asset_RESTAT-Ostrava-02

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.