Setkání v Castellón

Setkání v Castellón

FUE-UJI uspořádalo třetí transnacionální setkání k projektu RESTAT o přístupném cestovním ruchu

Konsorcium projektu RESTAT (REcognition of Skills to Transform Accessible Tourism), který se týká přístupného cestovního ruchu, se 7. a 8. října sešlo v Castellónu v rámci třetího transnacionálního setkání. Setkání se konalo v sídle FUE-UJI, v kampusu vysoké školy Universitat Jaume I v Castellónu. Sešli se všichni partneři pracující na projektu RESTAT o přístupném cestovním ruchu a během meetingu analyzovali proběhlé aktivity, definovali detaily a následující kroky pro další realizaci projektu.

Po červencovém setkání na Krétě se konsorcium znovu setkalo ve Španělsku, aby posoudilo vzdělávací obsah týkající se přístupného cestovního ruchu, který byl vytvořen v projektu v rámci Intelektuálního výstupu 3 (Intellectual Output 3), a aby naplánovalo vytváření čtvrtého výstupu, který má být profesionálním poradenským nástrojem k posílení zaměstnatelnosti a pracovní mobility odborníků pracujících v cestovním ruchu. Toto setkání bylo také využito ke zhodnocení dopadů projektu, a to jak skrz publikace projektu, tak prostřednictvím výsledků eventů, na kterých byl projekt prezentován v každé partnerské zemi. Následující transnacionální setkání se bude konat v Ostravě (Česká republika) a bude finálním setkáním, na kterém se partneři dohodnou na posledních detailech týkajících se dokončení tohoto projektu.

nimble_asset_RESTAT-Castellon-08
nimble_asset_RESTAT-Castellon-07
nimble_asset_RESTAT-Castellon-06
nimble_asset_RESTAT-Castellon-05
nimble_asset_RESTAT-Castellon-04
nimble_asset_RESTAT-Castellon-03
nimble_asset_RESTAT-Castellon-07-1
nimble_asset_RESTAT-Castellon-02
nimble_asset_RESTAT-Castellon-01

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.