Projektové setkání v Baia Mare

Projektové setkání v Baia Mare

Naše druhé projektové setkání se konalo 4. – 5.6.2019 v rumunském Baia Mare a bylo připraveno rumunským projektovým partnerem, organizací Rogepa.

Celkově tedy Baia Mare přivítalo 2 účastníky z Řecka, 3 z České republiky, 2 ze Španělska a 6 z Itálie – 6 účastníků z Itálie zastupovalo obec Tusu (4 účastníci) a New Horizon (2 účastníci).

Společně se 4mi místními účastníky zastupujícími rumunského partnera Rogepa se sešla početná skupina 17 účastníků, kteří s nadšením uvažovali, jak projekt posunout správným směrem.

Italské partnerské organizace shrnuli ve svých prezentacích dosavadní práci a vývoj projektu a pak jsme zaměřili pozornost na definování toho, co a jak budeme vytvářet v budoucnu.

Definovali jsme 8 nejdůležitějších kompetencí, o kterých se domníváme, že jsou pro osoby pracující v přístupném turismu důležité a měli by je ovládat.

Rumunský projektový partner představil webové stránky projektu a účastníci setkání diskutovali na téma jejich vzhledu, obsahu a eventuálního vylepšení.

Začali jsme plánovat, jakým způsobem bude platforma přístupného turistického ruchu zaměřená na rozvoj znalostí a dovedností testována a hodnocena. Podařilo se nám stanovit široké spektrum požadavků, jak by platforma měla fungovat, což by mělo vést ke kvalitnímu výstupu.

Také jsme se zabývali plánováním práce v blízké budoucnosti s cílem co možná nejspolehlivěji směřovat k dosažení úspěšných projektových výstupů a výsledků.

nimble_asset_Restat-RO-8
nimble_asset_Restat-RO-1
nimble_asset_Restat-RO-4
nimble_asset_Restat-RO-16
nimble_asset_Restat-RO-23
nimble_asset_Restat-RO-18
nimble_asset_Restat-RO-29
nimble_asset_Restat-RO-7
nimble_asset_Restat-RO-31
nimble_asset_Restat-RO-10

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.