nimble_asset_icon-white

Bine ați venit pe pagina proiectului RESTAT. Mai jos puteți găsi informații despre proiect. Dacă doriți să ne cunoașteți, puteți vizita pagina „Partenerii”.

Partenerii

Turismul accesibil (TA) este un sector emergent, cu o mare valoare economică și cu un potențial solid de creștere. Însă, cu toate acestea este în mare măsură neglijat sau mai mult este considerat ca fiind o provocare formidabilă atât din partea structurilor de primire, cât și din partea furnizorilor de educație profesională ( Studiul Comisiei Europene privind Furnizarea de TA (2015). De asemenea, TA constituie un segment substanțial de nișă care poate face ca Europa să devină “ Numărul 1 ca destinație turistică în lume” (CE-COM (2010) 352), precum și o nișă de dezvoltare plauzibilă pentru comunitățile mici lăsate în afara valurilor de urbanizare, care sunt deținătoare a unei vaste moșteniri culturale autentice şi peisaje naturale deosebite, care si-au dovedit deja atractivitatea în tendința în creştere a turismului ecologic înapoi-la-natură și a celui original, de tip tradițional.

În afară de barierele arhitecturale, un alt impediment în promovarea cu succes a TA este reprezentat de către sectorul resurselor umane, prin deficitul de cursuri de formare profesională, precum și lipsa unei scheme de pregătire centralizată. Proiectul RESTAT- Recunoașterea abilităților pentru transformarea turismului accesibil, își propune să abordeze acest decalaj, oferind o soluție holistică bazată pe formarea unui personal mult mai competent pentru a se oferi servicii mai profesionale și în special personalizate în funcție de turiștii cu nevoi speciale.

nimble_asset_restat-team
nimble_asset_restat-tools

În acest sens, RESTAT este constituit dintr-un parteneriat multidisciplinar format din șase parteneri din cinci țări, sub coordonarea Municipalității din Tusa şi  se vor dezvolta patru rezultate principale:

  • Un studiu de cercetare (IO1)-  Harta Competențelor practice în contextul angajării pentru a identifica un set de abilități de TA, care cel mai probabil să fie acumulate la locul de muncă, plus un set de oportunități de mobilitate profesională pentru profesioniştii competenți în TA. Rolul este acela de a stabili busola pentru rezultate succesive.
  • Un Instrument de validare a competențelor (IO2) pentru evaluarea obiectivă, recunoașterea și clasificarea nivelului de competențe pe care muncitorii din turism îl au în ceea ce privește TA, prin completarea cu succes a unei serii de instrumente de testare.
  • Un curs de dezvoltarea a competenţelor (IO3) cu 4 module de formare de nivel intermediar, util atât pentru lucrătorii din turism cât și pentru manageri, având rolul de a determina oferirea unor servicii mai profesionale, mai bine planificate, distractive și adaptate la nevoile specifice.
  • Un Instrument de orientare în carieră ( IO4) pentru a stimula angajabilitatea și mobilitatea locurilor de muncă ale profesioniștilor din turism, indicând cele mai potrivite opțiuni de carieră, bazându-se atât pe abilitățile validate cât și pe caracteristicile personale.

Aplicând o abordare holistică, toate cele patru Rezultate vor fi legate între ele într-o manieră organică, adică viitoarele rezultate se vor afla  într-o strânsă legătură cu rezultatele precedente. 

În particular, IO1 va urma metoda Delphi atunci când se vor aplica chestionarele, interviurile și evaluari în pereche (peer-review), pentru a se genera răspunsuri finale cât mai convergente. IO2 va folosi o bogată şi amplă baterie de teste modulare de diferite formate, folosind grafică interactivă, care asigură o experiență front-end, ușor de utilizat, pentru a produce o evaluare obiectivă integrabilă altor certificate de abilități. IO3 va folosi un format de tip MOOC, incluzând mai multe forme (texte, videoclipuri, conferințe webinars, grupuri virtuale, exerciții și teste) pentru fiecare modul de instruire. IO4 va oferi un software inovativ de profil, care combină abilitățile și tipul de personalitate, oferind în același timp sfaturi veridice de orientare în carieră. În plus, dezvoltarea fiecărui Rezultat va urma cu strictețe cercul EQAVET pentru a permite testarea, revizuirea și îmbunătățirea.

nimble_asset_restat-evaluation
nimble_asset_restat-users

În ceea ce privește grupurile țintă de participanți, RESTAT se va strădui să implice următoarele patru grupuri atât în activitățile de implementare, cât și în diseminare:

  • A – Managerii din turism și furnizorii de Formare Profesională care aspiră la creșterea serviciilor și a calității;
  • B – Lucrătorii și profesioniștii din turism (inclusiv cei sezonieri);
  • C – Autoritățile centrale și locale care caută opțiuni de dezvoltare strategică;
  • D – Angajatori, agenții de muncă și grupuri de advocacy.

Pe termen lung, RESTAT își propune să facă din TA un sector economic vibrant în contextul orașelor mai mici, cu o forță de muncă bine pregătită pentru a asigura dezvoltarea durabilă, turismul responsabil și valoarea socială a egalității de șanse. De asemenea, intenţionează să contribuie la schemele de armonizare Europene pentru recunoașterea, validarea și utilizarea mai bună a competențelor și calificărilor lucrătorilor.